Aktualni izleti

Subota - Nedjelja, 27. - 28. srpanj 2024.

Tragovima prvih istraživaca - Simonovica stapina i okolica - ODGOĐENO

Vodič: Jelena Plišo
Za prijave na izlet i ostale informacije obratite se:
Jelena Plišo    098388043    jelenapliso@gmail.com
Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima plaćenu članarinu u planinarskom društvu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. Vodiči imaju pravo izmjene plana puta prema uvjetima na terenu. Obavezno slušati vodiče!
Svoje smeće uvijek nosite u dolinu!
Poštujte planinu - ona će vam to znati vratiti