Aktualni izleti

Četvrtak - Utorak, 20. - 25. lipanj 2024.

Kapelski planinarski put

Vodiči: Damir Gross, Damir Markić
HPD Kapela slavi 70 godina postojanja i rada, kao i većina polaznika ovog posebnog izleta, Kapelskog planinarskog puta. Kapelski planinarski put je najljepša linijska planinarska obilaznica, koja spaja u 47,8 km ljepote Kapele sa Jadranskim morem. IZLET JE ZAMIŠLJEN DA ISKUSNIJI ČLANOVI (70+-) LAGANO PROĐU STAZU SA DOSTA ODMORA, PRIMJERENO DOBI.

PLAN IZLETA

Četvrtak, 20 lipanj, u 07 sati kombi (8+ vozač) kreću iz Zagreba , Trnjanska iza Lisinskog- vožnja do Tuka, smještaj, kava i hodnja

Tuk- Matić poljana- Janjčarica- vrh Bjelolasice-Okruglica-Mlečikov lug

Laganog hoda 5-6 sati (HPS 4,3 sata) KT KPPa Tuk i Kula na Bjelolasici

Kombi dolazi po nas i ručak/večera u Tuku, tuš i noćenje.

Petak, 21 lipanj, u 08 sati kombi nas vraća na Mlečikov lug-uspon do vrha Samarskih stijena- Vihoraški put-planinarska kuća Dragutina Hirtza na Bijelim stijenama.

Ručamo i zasluženi , odmor. KT KPPa, vrh Samarskih stijena, Ljuska i vrh Bijelih stijena.Lagani hod oko 5-6 sati (HPS 4,3 sata).

Subota i nedjelja, 22/23 lipanj, odmaramo u našem carstvu na Bijelim stijenama, a Damir Gross i Alida Viktorija Maskalan rade dežurstvo.

Ponedjeljak, 24 lipanj, u 07 sati krećemo do Velike Javornice- preko Stalka do Zelene kuće pod Kolovratskim stijenama, gdje dolazi kombi i vozi nas do Viništa na ručak i spavanje. KT KPPa Velika Javornica i Zelena kuća. Hodanja oko 6-7 sati (HPS 6 sati).

Utorak, 25 lipanj, u 07 sati kombi nas dovozi do Zelene kuće, uspon na Kolovratske stijene-Kolovratsko polje do Viništa i Klenovice. Hodanja oko 8 sati-lagano. (HPS 6,5 sati).Nakon objeda i podjele značaka krećemo za Zagreb.

TROŠKOVI

Noćenje: u domu u Tuku 19 eura, na Bijelim stijenama 5 eura/noć i Vinište 10 eura.

Prijevoz: kombi za 8 putnika 50 eura ( do 03 lipnja uplata min 30 eura).

Dnevnik KPPa košta 10 eura a značku dobijete odmah na kraju puta.

HRANA

Četvrtak, u domu u Tuku- ručak večera. Petak iz ruksaka a subota i nedjelja na Bijelima stijenama kuhamo. Ponedjeljak iz ruksaka i na Viništu te utorak u Klenovici.

NAPOMENA

Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i fizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da pristupa izletu na vlastitu odgovornost te da će se pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič izleta zadržava pravo izmjena i dopuna u programu prema uvjetima na terenu

Za prijave na izlet i ostale informacije obratite se:
Damir Gross    0915752842   
Damir Markić    0981889482   

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima plaćenu članarinu u planinarskom društvu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. Vodiči imaju pravo izmjene plana puta prema uvjetima na terenu. Obavezno slušati vodiče!
Svoje smeće uvijek nosite u dolinu!
Poštujte planinu - ona će vam to znati vratiti