Aktualni izleti

Ponedjeljak - Nedjelja, 24. - 30. lipanj 2024.

Dolomiti - POPUNJENO

Vodič: Goran Zadražil
Za prijave na izlet i ostale informacije obratite se:
Goran Zadražil      
Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima plaćenu članarinu u planinarskom društvu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. Vodiči imaju pravo izmjene plana puta prema uvjetima na terenu. Obavezno slušati vodiče!
Svoje smeće uvijek nosite u dolinu!
Poštujte planinu - ona će vam to znati vratiti