POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
02.10.2016 Stari za mlade - izlet iznenađenja Mrakovčić, Marijan
09.10.2016 Žusem Zadražil, Goran
15.10.2016 - 16.10.2016 Sveto brdo Hrvoić Sanja
15.10.2016 - 16.10.2016 Cres, Lošinj - Novi termin ! Vargek, Miljenko
16.10.2016 Učka, Vojak Gruber Ivana
22.10.2016 - 23.10.2016 Promina Šantić Jagoda, Lacić Joso
23.10.2016 Moslavačka gora Paradovski Tomislav, Kunješić Đuro

Aktualna događanja

Datum Naziv
02.10.2016 DODATAK 1 IZLETU - STARI ZA MKLADE