POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
05.03.2017 Korenski vrh Stjepan Dren Mlinarec
10.03.2017 - 12.03.2017 Zavižan, noćni uspon Vjekoslav Habulinec
12.03.2017 Laz - Kladešćica Tomislav Paradovski
18.03.2017 Plaški Branko Divjanović, Tomislav Paradovski
19.03.2017 Ravna gora Planinarska škola
26.03.2017 Pozovi prijatelja Josip Zelić
01.04.2017 - 02.04.2017 Vinište Planinarska škola

Aktualna događanja

Datum Naziv
14.03.2017 Opća planinarska škola HPD-a Kapela
15.07.2017 Tura Dolomiti