POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
28.07.2019 po dogovoru u društvu po dogovoru u društvu
04.08.2019 po dogovoru u društvu po dogovoru u društvu
11.08.2019 po dogovoru u društvu po dogovoru u društvu
15.08.2019 - 18.08.2019 Prenj - POPUNJENO ! Nikola Brolich, Jagoda Šantić
25.08.2019 Jelovura Hrvoje Zrnčić
31.08.2019 - 01.09.2019 Komna Jagoda Šantić
01.09.2019 Z decom u planine Luka Kvočić

Aktualna događanja

Datum Naziv