POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
26.05.2019 Kamačnik, spilja Lokvarka, poučna staza Leska Goran Zadražil
01.06.2019 - 02.06.2019 Obruč Ivan Cvetko
02.06.2019 Pet godina mature Stjepan Dren Mlinarec
08.06.2019 - 09.06.2019 Alan - Zavižan Ela Matešić, Jagoda Šantić
09.06.2019 Kolovratske stijene - Krampusov put Damir Gross
16.06.2019 Kamenjak, Tuhobić Miljenko Vargek
20.06.2019 - 22.06.2019 Prezid - izvor Zrmanje Zlatko Muhvić

Aktualna događanja

Datum Naziv